PROJEKT

VI SKAPAR DIGITALA FÖRDELA FÖR FÖRETAG


BUSINESS & TECHNOLOGY MANAGEMENT


Digitalisering, innovation och nya teknologier är centrala inslag i de förändringar som många verksamheter genomgår idag. Utvecklingen behöver ske snabbare och mer kundorienterat samtidigt som teknisk skuld och långa leveranstider kan utgöra hinder. Vi fokuserar på att ständigt ligga i framkant för att kunna stötta organisationer i den förändring som digitalisering och snabb teknologiutveckling innebär.

Vi hjälper er skapa värde genom att:


  • Analysera vilka stödfunktioner som är bäst lämpade för att outsourcas. 
  • Utveckla strategi, leveransmodell 
  • Bistå vid upphandling av tjänster, samt utvärdera pågående kontrakt från outsourcingleverantörer 

KAJ SJÖTRANSPORT AB


Är ett expansivt bolag inom sjötransporter och utmärkning av farleder samt lättare godstrafik.


Uppdrag säkerställa att finansiering och upphandlingar av tjänster för att säker ställa bolaget expantion.

KAJ fortsätter expantionen med nytt område, 2020 har bolaget vunnit upphandlingar för vassklippning och muddringsarbeten kommer under hösten att fortsätta att expandera denna verksahmhet.KAJ digitaliserar och automatiserar bokföringen i samarbete med Fortnox och Er Revision.

Projeket ska vara i full drift under Q1 2021.

WINDEVENT


Är ett Event bolag som bedriver land & sjöaktiviteter,

sedan 2014.


Uppdrag att i COVID-19 jobba med finasiering och översyn av kostnader för att kunna säkerställa driften 2021.

WindEvent behövar konsolidera och focusera på kärnvärksamheten hav & land.

Projekt 2020-2021 nya hemsida med förbättrad stöd för e-handel samt interaktiv upplevelse med video och foto.